VISUOMENINIAI PROJEKTAI

„MINIJOS SALOS“
poilsiavietė

UNION CLUSTER „MINIJOS SALOS“
gyvenvietė

gile-house-community-clusters

UNION CLUSTER „INFINITY“
gyvenvietė

ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR
TVARKYMO PROJEKTAS

Naujakurių gyv. kvartalas
Šilutė

Į VIRŠŲ